Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Pressiteated 2011

USA Euroopa maavägede ülem külastab Eestit

20. juuli 2011

Teadmiseks ajakirjanikele: kolmapäeval, 20.juulil kell 18.00 kaitseministeeriumis, Sakala 1, on ajakirjanikel võimalus esitada küsimusi kindralleitnant Hertlingule ja kantsler Marranile.  Ajakirjanikel, kes soovivad meediavõimalusel osaleda, palume saata nimed aadressile: kokkotae@state.gov või tel. 6688216 hiljemalt kolmapäeval, 20.juuli kell 12.00.

Kindralleitnant Hertling juhib Euroopas suurimat USA väekontingenti, tema alluvuses on 40,000 sõjaväelast.

Pressiteade: USA Euroopa maavägede ülem külastab Eestit

Ameerika Ühendriikide Euroopa maavägede (USAREUR) ülem, kindralleitnant Mark P. Hertling viibib kolmapäeval, 20.juulil visiidil Eestis.  Kindralleitnant Hertling on ametis käesoleva aasta märtsikuust.  Eestis kohtub ta kaitseministeeriumi kantsleri, Mikk Marrani; maaväeülema, kolonel Indrek Sireli ja Kaitseväe Peastaabi ülema, brigaadikindral Riho Terrasega.

Kindralleitnant Hertlingi Eesti visiidi käigus on arutlusel mitmed teemad; kohtumiste põhieesmärk on tutvuda Eesti kolleegidega.  Samuti on arutlusel koostöövõimalused tulevikus kahe riigi sõjavägede vahel ning partnerluse tugevdamise jätkamine militaartasandil.  Taoline partnerlus on esmane regiooni- ja üldiselt kogu Euroopa- vabaduse, stabiilsuse ja õitsengu tagamiseks.  Samuti tänab kindralleitnant Hertling oma visiidil Eestit panuse eest Afganistani operatsiooni.

Täiendav teave:

USA saatkonna pressi-ja kultuuriosakond

Evelin Kokkota, tel 6688216, kokkotae@state.gov.