Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Kôned ja artiklid

Eesti jagab USAs e-riigi kogemust

12. juuli 2011
Open Government Partnership logo

Open Government Partnership logo

Pr. Liia Hänni Eesti e-Riigi Akadeemiast esineb täna Washingtonis avakõnega Avatud Valitsemise Partnerluse (Open Government Partnership - OGP) esimesel koosolekul. OGP on uus mitmepoolne initsiatiiv, mille eesmärgiks on kindlustada riigivalitsuste kindel pühendumine läbipaistvuse edendamisele, kodanikele kaasamisele, korruptsioonivastasele võitlusele ja uute tehnoloogiate kasutamisele valitsemise ja vabaduse edendamiseks oma riikides. 

USA välisminister Hillary Clinton ja Brasiilia välisminister PatriotaIn kuulutavad OGP ametlikult asutatuks. OGP hakkab ühendama suurt hulka väga erinevaid riike ning kaasama nende valitsuste ja kodanikuühiskonna esindajaid aruteludesse ja koosolekutesse. Pr. Hänni juhatab ka esitlust uuenduste sektsioonis Innovation Alley, kus ta jagab kohalviibijatega Eesti suuri edusamme e-demokraatia alal.