Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Kôned ja artiklid

Minister Clinton ja minister Panetta osalesid Müncheni julgeolekukonverentsil

6. veebruar 2012
Ministrid Clinton ja Panetta Müncheni julgeolekukonverentsil. (AP foto)

Ministrid Clinton ja Panetta Müncheni julgeolekukonverentsil. (AP foto)

Läinud nädalavahetusel toimus Saksamaal 48. iga-aastane Müncheni julgeolekukonverents. Igal aastal kogunevad konverentsile juhtfiguurid kaitse- ja diplomaatiavallast, andes neile võimaluse arutada kiireloomulisi üleilmseid probleeme. Esmakordselt ajaloos viibisid kohal nii USA välisminister kui kaitseminister. Kahe ministri osalemine kõneleb USA jätkuvast pühendumusest eesmärkidele, mida jagavad ka meie Euroopa liitlased. Minister Clinton märkis, et tegu oli tema 27. Euroopa-visiidiga välisministri ametiajal, ja rääkides Süürias jätkuvast olukorrast ja vajadusest kontsentreeritud rahvusvahelise reageeringu järele, kordas ta, et „Euroopa on meie esmatähtis partner.” Samuti arutati konverentsil finantskriisi mõju üleilmsele stabiilsusele, Euro-Atlandi julgeolekukogukonna tugevdamist, kusjuures iseäranis pöörati tähelepanu probleemidele, mis on tekkimas seoses energiaalase, keskkondliku ja majandusliku julgeolekuga.