Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Kôned ja artiklid

Inimõigused on aastaringne prioriteet

11. aprill 2011
Hillary Clinton tutvustamas inimôiguste aruandeid USA välisministeeriumis 8. aprillil. (AP foto)

Hillary Clinton tutvustamas inimôiguste aruandeid USA välisministeeriumis 8. aprillil. (AP foto)

8. aprillil avaldas USA välisministeerium 2010. aasta riikide inimõiguste aruanded. Need Kongressi poolt nõutavad aruanded annavad ülevaate inimõiguste olukorrast 194 riigis. Sel aastal hoiatatakse kolme häiriva tendentsi eest: 1) levinud rünnakud kodanikuühiskonna aktivistide vastu, 2) internetivabaduse edasine piiramine ning 3) haavatavate vähemuste represseerimine.

Võttes kokku kogu maailmas inimõigustele tähelepanu pööramise tähtsuse, märkis USA välisminister Clinton järgmist: „Ajalugu on näidanud, et valitsused, kes austavad oma rahva õigusi, on pikemas perspektiivis enamasti stabiilsemad, rahumeelsemad ja lõppkokkuvõttes edukamad." USA ja Eesti jagavad ühist tugevat pühendumust inimõiguste kaitsele.